QUÈ FER PER INTERPOSAR UNA DENÚNCIA / RECLAMACIÓ O QUEIXA?


 

1r. Cal que comuniquis els fets a l’establiment o l’empresa:

 

Recorda que, a Catalunya:

 

 • - Les empreses que presten serveis bàsics (subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i d’assegurances) han de facilitar a la seva clientela:
 • un servei telefònic gratuït per comunicar les reclamacions sobre els serveis.
 • - Una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa de manera ràpida i directa en relació a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l'atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s'hagi contractat.
 • - Les empreses que presten serveis de tracte continuat (p.ex: telèfon, aigua, llum,gas...) no poden deixar de prestar el servei per manca de pagament d’algun rebut o alguna factura si has  presentat alguna reclamació, davant l’empresa, amb relació al rebut o la factura.
 •  

Com has de reclamar?


 • Demanant els fulls oficials de reclamació/denúncia  en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita.
 • En el cas que no sigui possible disposar dels fulls oficials de reclamació/denúncia, pots emplenar aquest  model  i fer-l'hi arribar.
 • Si es tracta d’un servei bàsic, trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client.
 • En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador ( per exemple: un número de referència de la reclamació), de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.
 • Com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d’1 MES des que has presentat la queixa o reclamació.
 • En quin termini l’establiment o l’empresa t’ha de donar una resposta?
 •  

2n. Si no reps una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, pots presentar una queixa/reclamació/denúncia a:

Oficina de Consum del Consell Comarcal del Baix Camp 
Adreça electrònica:consum@baixcamp.cat
Direcció web:http://www.baixcamp.cat/consum
Horari d'atenció al públic: Dilluns i divendres, de 9 a 14h amb cita prèvia. Podeu demanar-la al telèfon 977 327 155.
 •  
 •  
 • * Per a més informació podeu visitar la web de l'Agència Catalana del Consum: www.consum.cat