CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TÈCNIC/A DE SERVEIS ECONÒMICS

Inici convocatòria: 21/03/2019

Fi convocatòria: 17/04/2019

Bases

Model de sol·licitud

Relació d'aspirants admesos, composició del tribunal i data de les proves

Resultats provisionals

 

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Inici de la convocatòria: 11/07/2018

Fi convocatòria:  07/08/2018

Estat de la convocatòria: Decret inicial d'admesos i exclosos.

Bases

Model de sol·licitud

Decret inicial de candidatures admeses i excloses, composició del tribunal i convocatòria proves

Decret de rectificació de candidatures admeses i excloses

Decret definitiu de candidatures admeses i excloses

Prova cultural amb respostes

Prova coneixements amb respostes

Resolució a les al·legacions formulades a la prova Cultural i resultats DEFINITIUS

Resultats prova 2_CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

CONVOCATÒRIA PROVES FÍSICA i CAS PRÀCTIC

RESULTATS PROVA FÍSICA i CAS PRÀCTIC

 

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DESTINADA A MONITORS/ES D'ESPORT I LLEURE

Inici de la convocatòria:   28 de maig de 2019

Fi convocatòria:                 10 de juny de 2019

Bases

Model de sol·licitud

Les sol·licituds poden presentar-se presencialment a l'OMAC o es poden tramitar telemàticament per la Seu electrònica mitjançant una sol·licitud genèrica.

Taula de resultats provisionals

 

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DESTINADA A PROFESSORAT DE MÚSICA

Inici de la convocatòria: 5 de juliol de 2019

Fi convocatòria:               22 de juliol de 2019

Bases

Les sol·licituds poden presentar-se presencialment a l'OMAC amb el model genèric o es poden tramitar telemàticament per la Seu electronica, en aquest segón cas també es farà mitjançant una sol·licitud genèrica.