FINALITZAT - CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DESTINADA A PROFESSORAT DE MÚSICA

Inici de la convocatòria: 5 de juliol de 2019

Fi convocatòria:               22 de juliol de 2019

Resultats finals

 

FINALITZAT - CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DESTINADA A PROFESSORAT DE L'ESCOLA D'ADULTS

Inici de la convocatòria:   23 d'agost de 2019

Fi convocatòria:               2 de setembre de 2019

Bases de la convocatòria

Resultats finals

 

EN CURS - CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DESTINADA A PROFESSORAT DE MÚSICA EN L'ESPECIALITAT DE TUBA

Inici convocatòria:           6 de setembre

Fi convocatòria:              20 de setembre

Bases de la convocatòria

Relació d'aspirants admesos, composició del tribunal selectiu i data de l'entrevista

 

EN CURS - PERÍODE OBERT PER A PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER AL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL

Inici de la convocatòria:      12 de setembre de 2019

Fi convocatòria:                    23 de setembre de 2019

Bases

Model de sol·licitud

 

EN CURS - PERÍODE OBERT PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'INCORPORACIÓ A LA BORSA DE TREBALL DE MONITORS D'ESPORT I LLEURE DE LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS

Inici de la convocatòria:    17 de setembre

Fi convocatòria:               26 de setembre

Bases

Model de sol·licitud