CONVOCATÒRIES EN CURS

 


PROPERES CONVOCATÒRIES:

1. Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de places d'agent interí de la policia local.

Estat de la convocatòria: Finalitzat termini presentació d'instàncies 

Bases de la convocatòria

RESULTATS DEL 4art. EXERCICI (Prova teòrica)

PROVES DIA 12 DE MAIG (FÍSICA i PSICOTÈCNICA)

RESULTATS FINALS (Provisional)  NOU!!! (Revisat 16/05/2017)

2. Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors turístics.

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Acta final del procés selectiu

 

3. Convocatòria del procés selectiu per la contractació d'un monitor del Casal de joves.

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Acta definitiva del procés selectiu   

 

4. Convocatòria per a la participació en el Pla d'Ocupació Municipal

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

5. Convocatòria per a la cobertura d'un lloc d'oficial electricista

Estat de la convocatòria: Finalitzat termini presentació d'instàncies 

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

6. Convocatòria per la cobertura del lloc de sergent de la policia local per promoció interna

Estat de la convocatòria: Finalitzat termini presentació d'instàncies 

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

Llistat de candidats admesos, dates de les proves i composició del Tribunal qualificador

 

7. Convocatòria per a la cobertura d'una plaça de jardiner/a amb contracte de relleu per jubilació

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Acta definitiva del procés selectiu

 

8. Convocatòria per a la constitució d'una Borsa de treball d'educadors/es del Patronat Municipal de les Llars d'Infants

Estat de la convocatòria:  Presentació d'instàncies (finalització 4/05/2017)

Bases de la convocatòria

Resultats psicotècnic i convocatòries entrevistes  NOU!!!