CONVOCATÒRIES EN CURS

 


PROPERES CONVOCATÒRIES:

1. Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de places d'agent interí de la policia local.

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

RESULTATS DEL 4art. EXERCICI (Prova teòrica)

PROVES DIA 12 DE MAIG (FÍSICA i PSICOTÈCNICA)

RESULTATS FINALS

2. Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors turístics.

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Acta final del procés selectiu

 

3. Convocatòria del procés selectiu per la contractació d'un monitor del Casal de joves.

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Acta definitiva del procés selectiu   

 

4. Convocatòria per a la participació en el Pla d'Ocupació Municipal

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

5. Convocatòria per a la cobertura d'un lloc d'oficial electricista

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

Decret de candidats admesos/exclosos, composició tribunal selectiu i data proves

Resultats definitius

 

6. Convocatòria per la cobertura del lloc de sergent de la policia local per promoció interna

Estat de la convocatòria: Pendent resoldre al·legacions

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

Llistat de candidats admesos, dates de les proves i composició del Tribunal qualificador

 

7. Convocatòria per a la cobertura d'una plaça de jardiner/a amb contracte de relleu per jubilació

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Acta definitiva del procés selectiu

 

8. Convocatòria per a la constitució d'una Borsa de treball d'educadors/es del Patronat Municipal de les Llars d'Infants

Estat de la convocatòria:  FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Resultats psicotècnic i convocatòries entrevistes

Resultats definitius    

 

9. Borsa de treball de monitors/es de lleure i esport

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Sol·licitud de participació

 

10. Convocatòria de 2 places de monitoratge esportiu

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Candidats admesos, composició tribunal i dates proves

Resultats definitius

11. Convocatòria de particiàció en el Pla d'Ocupació Municipal

Estat de la convocatòria: FINALITZAT

Bases de la convocatòria

Model de sol·licitud