Seguiment del pressupost de l'exercici 2019

Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació act.07/06/2019
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de l'Escola de Música act.07/06/2019
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de la Llar d'Infants act.07/06/2019
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa


 

Seguiment del pressupost de l'exercici 2018

Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de l'Escola de Música
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de la Llar d'Infants
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa


 

Seguiment del pressupost de l'exercici 2017

Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de l'Escola de Música
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de la Llar d'Infants
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa


 

Seguiment del pressupost de l'exercici 2016

Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de l'Escola de Música
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de la Llar d'Infants
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 


 

Seguiment del pressupost de l'exercici 2015

Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de l'Escola de Música
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa

 

Patronat Municipal de la Llar d'Infants
Resum d'ingressos per Capítols
Estat dels ingressos
Resum de despeses per Capítols
Estat de les despeses per Programa