POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant

Notícies i agenda

A través d’aquest apartat s’anirà informant de les sessions de participació ciutadana i sobre altres activitats i notícies relacionades amb el POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

20
Maig'14

En vigor, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
Un cop publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarrgona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des del passat 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment.

La publicació del Pla al DOGC era l'últim requisit perquè entrés en vigor aquest document, que substitueix l'anterior, és a dir, el Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que era vigent des de l'any 1998, amb la refosa normativa de l'any 2005.

Aquest nou document, redactat per un equip dirigit per l'arquitecte Dr. Estanislau Roca, amb el suport dels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, servirà per orientar el model de desenvolupament i l'expansió urbana dels diferents nuclis del municipi en les properes dècades.

Per aquest motiu, l'alcalde, Alfons Garcia, n'ha remarcat la seva importància: "el nou POUM definirà el futur del municipi i és el resultat d'un llarg procés de treball, que ha durat més de quatre anys. La voluntat de l'Ajuntament, en tot moment, ha estat que aquest Pla fos un document de consens polític i social; i per això s'han dut a terme accions de consulta i d'informació per facilitar la participació de la ciutadania".

El POUM conserva l'essència del que el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment el passat 19 de desembre de 2013, tenint en compte les al·legacions presentades i els informes de les administracions i organismes afectats per la tramitació i consistoris veïns.

Les persones interessades a consultar tota la documentació relacionada amb el Pla d'ordenació urbanística municipal, ho poden fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament: www.vandellos-hospitalet.cat (a l'apartat del POUM, situat a la dreta).

La documentació completa corresponent a l'aprovació provisional està disponible a l'apartat de Documentació.

19
Desembre'13

S’aprova provisionalment el POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
En sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant celebrada el 19 de desembre de 2013, s’ha aprovat provisionalment la documentació del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.  Aquesta documentació incorpora les modificacions escaients al document d’aprovació inicial, que se’n deriven tant de les al·legacions presentades, i que l’equip redactor proposa acceptar, com dels informes d’organismes sectorials i Ajuntaments confinants.

Una vegada adoptat aquest acord d’aprovació provisional, d’acord amb l’article 91 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de trametre la documentació de l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona a l’efecte de la seva aprovació definitiva.

La documentació completa corresponent a l’aprovació provisional està disponible a l’apartat de Documentació.

13
Desembre'13

Reunió amb la Comissió de Seguiment
El passat divendres 13 de desembre va tenir lloc una reunió amb la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM, òrgan de participació ciutadana aprovat per acord plenari de 24 de març de 2010.
La reunió va tenir lloc a les 19:00h a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant, i les 20:00h a l’Auditori del carrer Remullà de Vandellòs. En la reunió es va fer una àmplia exposició de l’estat de tramitació del POUM.

10
Desembre'13

Reunió amb el Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local (CUDL)
El passat dimarts 10 de desembre va tenir lloc una reunió amb el Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local (CUDL), òrgan de participació ciutadana aprovat per acord plenari de 24 de març de 2010 i modificat per acord plenari de 31 d’agost de 2011.
En la reunió, que va tenir lloc a les 18:30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vandellòs, es va fer una àmplia exposició de l’estat de tramitació dels treballs i les propostes del POUM.

22
Març'12

El POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprovat inicialment per unanimitat
El ple extraordinari de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va aprovar el passat dimarts 20 de març de 2012 per unanimitat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) juntament amb l'informe de sostenibilitat ambiental que en forma part. El pla urbanístic serà sotmès ara a informació pública durant un mínim de 45 dies perquè el conjunt de veïns el puguin consultar i presentar al·legacions. Amb aquest objectiu la ciutadania i les persones interessades podran consultar la proposta del POUM a l'apartat de documentació de la pàgina web municipal i a les seus del propi ajuntament. Així mateix, els Serveis Tècnics del consistori facilitaran al públic la comprensió de la documentació i atendran de forma individualitzada a aquells que ho demanin mitjançant cita prèvia.

26
Novembre’11

Presentació dels treballs del POUM a Masriudoms i Masboquera
El proper dissabte 26 de novembre tindrà lloc als nuclis de Masriudoms i Masboquera la presentació dels treballs del POUM. La sessió tindrà lloc a les 17:00h a Masriudoms i a les 18:00 h a Masboquera.

8
Novembre’11

Reunió amb la Comissió de Seguiment
El passat dimarts 8 de novembre va tenir lloc una reunió amb la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM, òrgan de participació ciutadana aprovat per acord plenari de 24 de març de 2010.

La reunió va tenir lloc a les 18:00h a la Sala d’Actes de l’Hospitalet de l’Infant, i les 20:00h a l’Auditori del carrer Remullà de Vandellòs. En la reunió es va fer una àmplia exposició de l’estat de tramitació dels treballs i les propostes generals del POUM.

24
Octubre’11

Reunió amb el Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local (CUDL)
El passat dilluns 24 d’octubre va tenir lloc una reunió amb el Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local (CUDL), òrgan de participació ciutadana aprovat per acord plenari de 24 de març de 2010 i modificat per acord plenari de 31 d’agost de 2011.

En la reunió, que va tenir lloc a les 17:00 h a la Sala de l’alcaldia de la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant, es va fer una àmplia exposició de l’estat de tramitació dels treballs i les propostes generals del POUM.

28
Maig

Aprovat l’avanç del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El passat dimecres 26 de maig l’Ajuntament va aprovar per ple l’avanç del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. La documentació de l’avanç es remetrà properament al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal que faci les consultes a les administracions afectades i, en el termini de 2 mesos, emeti el Document de Referència que fixarà el marc per a l'avaluació ambiental del POUM.

A l’apartat Documentació podreu consultar l’avanç que, alhora, es posarà a exposició pública a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat en el següent link (http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_participacio. Àmbit: Tarragona; Àmbit Planejament: Urbanístic) durant 30 dies, per tal que el públic interessat pugui opinar sobre quin creu que ha de ser l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

15
Abril
Finalitzen les sessions de participació ciutadana del POUM

El passat divendres 9 d'abril van finalitzar les 3 sessions temàtiques previstes pel fòrum ciutadà de la fase d'avanç del POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Aquestes tres sessions van tractar els aspectes de diagnosi territorial i aspectes socioeconòmics (25 març); els aspectes ambientals i de mobilitat (29 març); i la situació urbanística, el sòl urbà i urbanitzable (9 abril).

Les sessions es van dur a terme el mateix dia al nucli de l'Hospitalet de l'Infant (18:00h) i de Vandellòs (20:15h) i hi van assistir més de 30 participants a cadascuna de les sessions.

En aquestes sessions també es va presentar a tots els assistents la pàgina web que s'ha creat específicament pel POUM, així com els diferents canals de participació previstos. En l'apartat de documentació de la pàgina web s'han posat a disposició de tota la ciutadania les presentacions de les diferents sessions, així com un vídeo que a partir d'imatges fa un recorregut pel municipi.

9
Abril
3a sessió de participació ciutadana: Situació urbanística, el sòl urbà i urbanitzable
La darrera sessió de participació ciutadana de la fase d’avanç del POUM serà el divendres 9 d’abril i tindrà com a tema central la situació urbanística del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. La sessió de participació també es durà a terme a les 18:00h a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant i, el mateix divendres 9, a les 20:15h a l’Auditori del carrer Remullà de Vandellòs.
29
Març
2a sessió de participació ciutadana: Aspectes ambientals i de mobilitat
En la segons sessió de participació ciutadana, que es durà a terme el dilluns 29 de març, es tractaran els aspectes més rellevants de la diagnosi ambiental i de mobilitat detectats durant els treballs de la fase d’avanç del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Igualment que amb l’anterior, la sessió de participació es durà a terme a les 18:00h a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant i, el mateix dilluns 29, a les 20:15h a l’Auditori del carrer Remullà de Vandellòs.
25
Març
1a sessió de participació ciutadana: Diagnosi territorial i aspectes socioeconòmics i de mobilitat
El proper dijous 25 de març tindrà lloc la primera sessió de participació ciutadana en la que es tractaran els aspectes més rellevants de la diagnosi territorial i socioeconòmica que s’han detectat durant els treballs de la fase d’avanç del POUM. La sessió de participació es durà a terme a les 18:00h a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant i, el mateix dijous 25, a les 20:15h a l’Auditori del carrer Remullà de Vandellòs.
Agenda
+
 
 
Notícies
+
En vigor, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
Un cop publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarrgona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des del passat 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment... Llegir més.