POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant

Què és un POUM?

Un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és un instrument d’ordenació urbanística del territori; és l’eina bàsica que permetrà esbossar el futur del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.


El POUM ha d’ordenar el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com dels espais verds, i també definir el model de mobilitat local. Al POUM, en definitiva, li correspondrà dibuixar el Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant del futur.

Així doncs, l’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, a partir de la definició d’un model que tingui en compte:

• La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable
• Les necessitats socials i econòmiques del municipi
• La cohesió social
• La cohesió territorial
• La protecció del medi ambient
• La protecció del patrimoni cultural
Agenda
+
 
 
Notícies
+
En vigor, el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
Un cop publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquesta setmana l'edicte amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarrgona del 9 d'abril d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des del passat 26 de maig, el POUM ja és executiu i d'obligat compliment... Llegir més.